0(312) 442 54 79 – 436 07 71
Tasdik

Tasdikler; isim veya medeni durum değişimi, doğum belgeleri, evlilik belgeleri gibi Gana belgeleri üzerinde yapılır. Gana yüksek mahkemesinden alınan bütün yeminli tasdikler gerekli tasdik için Elçiliğe teslim edilmeden önce Accra Dış İşleri Bakanlığından doğrulama mührü taşımalıdır.

Türkçe dilinde veya İngilizceden başka bir dilde çıkarılan boşanma kararları Elçilik tasdiğine verilmeden önce İngilizce’ye çevrilmelidir. Çeviri, noter onaylı olmak zorundadır.

Bütün durumlarda başvuru sahibinin Gana pasaportu nüshasi (kişisel bilgiler sayfası, fotoğraf ve imza) dilekçeye eklenmelidir.

Tasdik Ücreti: €30