0(312) 442 54 79 – 436 07 71
Ticaret ve Yatırım

ghanaoil

Zirai kaynaklar, kerestelik ağaç, altın ve diğer değerli mineraller yönünden zengin, çok eğitimli, yetenekli ve girişimci insanları bulunan, istikrarlı bir hükümet biçimine sahip ve serbest girişim ilkelerine kendini adamış olan Gana; uzun zamandır Afrika’nın en ümit vadeden ülkelerinden biri olarak görülmektedir.

Geleneksel malzemeleri olarak bilinen ana ihracat ürünleri (altın, kakao, elmaslar, kerestelik ağaç, manganez ve boksit) işlenmiş ve yarı işlenmiş endüstriyel ve zirai ürünlerle giderek daha fazla tedarik edilmekte olup, turizm kakao ve altından sonra ülkeye en çok döviz getiren sektördür.


 Ülke ekonomisi iki farklı sektöre dayalıdır:
    •    Büyük bir geleneksel sektör  (Genellikle zirai)
    •    Görece küçük, iş gücü yoğunluğu bulunan endüstri ve hizmet sektörü

Ekonomi geleneksel olarak birincil ürülerin ihracatına dayalıdır, iş gücünün yaklaşık %60’ı ziraat alanında istihdam edilmiştir. Ziraat, Gayri Safi Yurtiçi gelire %46 katkı sağlar ve küçük ölçekli işletmelere, özellikle temel gıda ürünlerine, kakao üretimine dayalıdır. Bu hizmet sektörü iş gücünün en yoğun istihdam edildiği ikinci sektördür. iş gücünün yaklaşık %25’i bu alanda istihdam edilmiştir. Ticaret ve özel sektör hizmetleri ile fiili Gayri Safi Yurtiçi gelirin %40’ından fazlasını teşkil eder. Endüstri sektörü Gayri Safi Yurtiçi gelirin ve istihdamın %14’ünü teşkil eder.

Gana’ya Yerleşmenin Avantajları

 • İstikrarlı Çok Partili Hükümet
 • Piyasa serbestliğine bağlılık
 • MIGA üyeliği
 • Yatırım teşviki
 • Kilit ekonomik sektörlerde devam eden özelleştirme
 • Genişleyen menkul kıymetler borsası
 • Rekabetçi iş gücü
 • ABD ve Avrupa Birliği piyasalarına kotasız erişim
 • Dünya Ticaret Örgütü Üyeliği
 • Resmi dil İngilizce
 • Diğer ülkelerle ticareti yapılan ürünlerin gümrük ve kanun giderlerinden muaf olduğu serbest ihracat alanları Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) bütün piyasalarına anında erişim.